Staff yr Ysgol
 

 

 

MR PETER LEGGETT
Pennaeth Cynorthwyol ac Athro Cyfnod Alweddol 2
MRS NATALIE EDWARDS
Athrawes Cyfnod Sylfaen, Blwyddyn 1 a 2

Athrawes Gynorthwyol Rhan Amser (0.5)
 
 

Athrawes Addysg Arbennig
 
MRS RHIANNON RICHARDS
Cynorthwy-ydd Cynnal Dysgu
 
 
 

Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen
 
MRS DELYTH MORGAN
Cynorthwy-ydd Weinyddol
 
 
 
 
MRS JACKY HASSAN
Goruchwylydd Amser Cinio
 
 
 
MRS SHAN BAILEY
Gofalwraig a glanhawraig