Llywodraethwyr yr Ysgol

CADEIRYDD
Mrs Helen Williams

IS GADEIRYDD
Mrs Diane Richards

CYNRYCHIOLWYR Y RHIENI
Mrs Yvette Ellis-Clark
Mr T Price
Mrs J Willamson

GOHEBYDD
Mrs Pauline Lucas

CYNRYCHIOLWYR STAFF
Mr Peter Leggett
Mrs Rhiannon Richards

CYNRYCHIOLYDD YR AAL
Mrs Diane Richards

CYNGOR SIR
Cynghorydd Ray Quant

CYNRYCHIOLWYR Y GYMUNED
Mrs Amanda Trubshaw

CYNGOR CYMUNED BORTH
Cynghorydd J Lawrence

PENNAETH
Mr Hefin Jones