Llawlyfr yr Ysgol

Am gopi caled o lawlyfr yr ysgol mae croeso ichi gysylltu
â'r ysgol drwy'r manylion a roddir isod

Cliciwch yma i lawrlwytho copi
(Bydd angen Adobe Reader arnoch i'w ddarllen)
3.51MB - gall gymryd hyd at funud i lwytho

 

Ysgol Gynradd Craig-yr-Wylfa, Heol Francis, Borth, Ceredigion. SY24 5NJ

Rhif ffôn : 01970 871280 | Rhif symudol : 07980 833480

prif@craigyrwylfa.ceredigion.sch.uk