| Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf

IONAWR 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
 

Dechrau Tymor

Nofio

         
15 16 17 18 19 20 21
  Nofio       Pel-droed  
22 23 24 25 26 27 28
  Gala Nofio Cylch Aberystwyth

 

Disgo Santes Dwynwen      
29 30 31        
    Nofio        
             
             
CHWEFROR 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
      1 2 3 4
       

Prynhawn - Gala Nofio (terfynol) Cylch Aberystwyth

Pel-droed  
5 6 7 8 9 10 11
 

Dim Nofio

  Cinio i'r Gymuned  

 

 

12 13 14 15 16 17 18
  Hanner Tymor  

 

 

   
19 20 21 22 23 24 25
  Nol yn Ysgol       Pel-droed  
26 27 28 29      
             
MAWRTH 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
        1 2 3
   

 

       
4 5 6 7 8 9 10
 

 

    Cyngerdd yr Henoed Pel-droed  
11 12 13 14 15 15 17
  HMS - YSGOL AR GAU  

 

 

 

 
18 19 20 21 22 23 24
          Pel-droed Ysgolion y Cylch. Blaendoalu 1:00yp  
25 26 27 28 29 30 31
          Ysgol yn Cau 1:30yp  
EBRILL 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
  INSET - Ysgol ar Gau Dechrau Tymor yr Haf        
22 23 24 25 26 27 28
             
29 30          
             
MAI 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
    1 2 3 4 5
    Taith i'r Llyfrgell Genedlaethol. Dosbarth Mr Leggett 12:45yp        
6 7 8 9 10 11 12
      Cinio i'r Gymuned 12:00yp      
13 14 15 16 17 18 19
   

Cyfarfod CRhA 3:30yp - Croeso i bawb

Cinio Canolfan Deuluol y Borth 12:00yp

  Cyngerdd yn Eglwys Llandre 7:30yh. Dosbarth Mr Leggett    
20 21 22 23 24 25 26
        Taith gyngerdd y Gwasanaeth Gerdd 10:45yb    
27 28 29 30 31    
  1:00yp Ymweliad Staff Ysgol Penglais i weld plant Bl. 6 Ffotograffydd Ysgol 1:00yp. Lluniau Ysgol gyfan a dosbarthiadau   Cyngerdd Clwb yr Henoed - Neuadd Gymuned y Borth 2:00yp    
MEHEFIN 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
          1 2
             
3 4 5 6 7 8 9
  Hanner Tymor          
10 11 12 13 14 15 16
  Nol yn Ysgol     Criced y Cylch - Caeau Blaendolau 12:30yp    
17 18 19 20 21 22 23
    Mabolgampau'r Ysgol 1:00yp       Parti Jiwbili 11yb - 3yp
24 25 26 27 28 29 30
  Ymweliad Blwyddyn 6 i Benglais Ymweliad Blwyddyn 6 i Benglais Mabolgampau'r Cylch HMS - Ysgol ar Gau HMS - Ysgol ar Gau  
GORFFENNAF 2012
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
             
             
1 2 3 4 5 6 7
  Taith ysgol gyfan i Ynyslas a Chors Fochno Noson Rieni 4:00yp Ymweliad gan y Ficer Proms Ceredigion Trip Ysgol: Cwrdd yn Llangynfelyn 08:20  
8 9 10 11 12 13 14
  Bl. 5a6 Glanllyn 9fed - 11eg          
15 16 17 18 19 20 21
    Ymweliad gan y Nyrs Ysgol     Ysgol yn Cau 2:00yp  
22 23 24 25 26 27 28
             
29 30 31