Cyngor Ysgol 2011/2012

Mae “Criw'r Graig” sef Cyngor Ysgol Craig yr Wylfa yn cwrdd bob hanner tymor ac yn ôl y galw. Ceir etholiad pob blwyddyn er mwyn ethol y Cyngor Ysgol sy'n cynnwys aelodau o flwyddyn 2 i fyny. Maent yn bwriadu cynnal diwrnodau i godi arian ar gyfer prynu adnoddau amser chwarae i’r Ysgol a hefyd i’r elusen “Latch.” Cawn glywed pa syniadau cyffrous arall fydd ganddynt yn ystod y flwyddyn.

CADEIRYDD
Lily Price

YSGRIFENNYDD CYMRAEG
Dion Ellis-Clarke

YSGRIFENNYDD SAESNEG
Sam Trubshaw

TRYSORYDD
Sam Davies

BLWYDDYN 6
Lily Price
Sam Trubshaw

BLWYDDYN 5
Dion Ellis-Clarke

BLWYDDYN 4
Anna Williams
Sam Davies

BLWYDDYN 3
Kelsey Hemmings
Joshua Williamson-Evans

BLWYDDYN 2
Harvey Perkins