Cymdeithas Rieni ac Athrawon

Mae criw o rieni ag athrawon yn brysur yn cwrdd i drefnu digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer lles plant yr Ysgol. Prynon nifer o adnoddau TGCh  yn ystod llynedd ac maent wedi codi arian drwy drefnu Ffair Pasg a pacio bagiau yn yr archfarchnad.

 

Swyddogion y Gymdeithas am 2011/ 2012 yw:

Mrs Jenny Williamson
Cadeirydd

Mrs Amanda Trubshaw
Trysorydd
Mrs Helen Davies
Ysgrifenydd